Театър

Сектор Театър води началото си от 1963 г. като малка научна група за специализирани театрални и киноизследвания в рамките на Института за изобразителни изкуства. Първи щатни сътрудници са Невяна Инджева, Лада Панева, Александър Александров, Чавдар Добрев. От 1966 до 1973 г. съществува отделна секция История и теория на българските театър и кино. Първоначално малката група учени, а след това и секцията полага основите на научната история на българския театър, дискутират се теоретични проблеми на театралната естетика.

Ръководител на сектор Театър е доц. д-р Румяна Николова.

 

Изследователски групи

Театър