Албена Тагарева

16 мар 2018

Албена Тагарева

Албена Тагарева
асистент
Изследователски интереси: сценография, театрална история, съвременни театрални форми
 

2014 – 2016 докторантура в ИИИзк.
От октомври 2016 е асистент в сектор Театър.

Публикации:
Тагарева, А. Сценографията в Народния театър в периода 1948 – 1956. Отражението на нормативната естетика във индивидуалния стил. Проблеми на изкуството, ИИИзк., БАН, 2017
Тагарева, А. Влияние и взаимодействия между живописта и сценографията. Изкуствоведски четения. Ново изкуство, ИИИзк, БАН 2016.
Освен в изданията на ИИИзк, публикува и в театрални списания и онлайн платформи.
Представителни научни проекти
Отражението на нормативната естетика в изобразителното изкуство върху визуалната страна на театралния спектакъл. Процеси, влияния, концепции. От средата на 40-те до средата на 50-те години на ХХ век. финансиран по Програмата за подкрепа на млади учени към БАН 2016 г., научен ръководител проф. д. изк. Николай Йорданов.
 
Представителни участия в конференции:
Изкуствоведчески четения, ежегодна научна конференция, организирана от ИИИзк., и други форуми в страната и чужбина.
2017 участие с доклад в международната докторантска конференция 8th Conference of Doctoral Studies in Theatre Practice and Theory, JAMU, Бърно, Чехия.