Николай Йорданов

25 юли 2016

Николай Йорданов

Николай Йорданов
проф. д. изк.
сектор Театър. Театрална история и теория; история на българската драма и театър; теория на представлението; културни политики в областта на сценичните изкуства.
 

Доктор  – 1998
Научен сътрудник I ст. – 2000
Доцент – 2005
Професор – 2012
Доктор на изкуствознанието – 2016
 
Специализации

Холандия – Амстердамски летен университет, 1991
Обединеното кралство – към Британски съвет, Лондон 1994

Година на постъпване в ИИИзк
1995

Публикации
1. „Позната / непозната българска драма” [В колектив], Сдружение „Антракт”, София, 2001, с. 98, ,ISBN 954-90705-1-4
2. „Българската драма – поглед от периферията на текста”, ИК “П. Венедиков”, София, 2002, с. 175, ил. 7, ISBN 954-9870-12-Х
3. “Театрите в България между двете световни войни”, ИК “П. Венедиков”, София, 2004, с. 271, ил.22, ISBN 954-9870-21-9
4.„Българското драматургично наследство”[В колектив], ИК “П. Венедиков”, НАТФИЗ „Кр. Сарафов”, София, 2006, с. 151, ил. 17, ISBN-10: 954-9870-27-8; ISBN-13: 978-954-9870-27-5
5.„Енциклопедия на българския театър”, [В колектив. 80 авторски статии] „Труд”, София, 2005, [2008], с. 466, ISBN 954-528-502-8
6. „История на българския театър. Т. 4. Българският театър между двете световни войни на ХХ век.” [В колектив. Авторска част от книгата: „Културна политика и развитие на театралната мрежа”, с. 7 – 112], Институт за изследване на изкуствата, София, 2011, с. 528, ISBN 978-954-8594-25-7
8. Le Théâtre et le monolithisme réglementé de lespace socioculturel /“Театърът и монолитното социо-културно пространство”/, in “ContributionstotheFirstWorldwideCompetitionsforYoungSociologies”, vol. 3, Bielefeld, 1991
9. „Случаят Войдан Чернодрински – “Македонска кървасватва” и историите на тяхната “История”, В: сп. “HomoLudens”, САБ, С., 2000, кн. 1
10. “Mosaic of Differences” in: jn. “Du Théâtre”, Special Issue № 17, June 2009, pp.17-19 [A Collection of Papers from the international conference of the European Theatre Forum “Power and Theatre; Power of Theatre”, Nice, December, 2008] ISSN 1243-5139; ISBN 978-2-910203-41-2 (English/French)
 
Представителни научни проекти
Участие в колективния проект на сектор „Театър“: „Енциклопедия на българския театър“, 1995 – 2000
Участие в колективния проект на сектор „Театър“: „История на българския театър. Българският театър между двете световни войни на ХХ век“, 2001 – 2011
 
Представителни участия в конференции или кратка обобщена информация
Множество участия с доклади на редица български и международни научни конференции; на някои от тях организатор и водещ.
 
Основни области на водените лекционни курсове във ВУЗ(по желание) (до 350знака)
„Анализ на спектакъл“ – към НАТФИЗ „Кр. Сарафов“
„Теория на представлението“ – към НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ и НХА
„Културни политики“ – към НАТФИЗ „Кр. Сарафов“
 
Обучение на докторанти
Към Институт за изследване на изкуствата и към НАТФИЗ „Кр. Сарафов“
 
Награди

1990 – втора награда в  секцията „Социология на изкуствата в рамките на ХII световен конгрес по социология (Мадрид, 1990) за доклада:  Le Théâtreetlemonolithismeréglementédelespacesocioculturel / Театърът и монолитното социокултурно пространство
2003 – Индивидуална награда на Съюза на артистите в България за книгата Българската драма – поглед от периферията на текста. ИК “П. Венедиков”, София, 2002
2012  – Колективна награда на Съюза на артистите в България за книгата История на българския театър. Т. 4. Българският театър между двете световни войни на ХХ век. Институт за изследване на изкуствата, София, 2011
2015 – Награда на Министерство на културата „Златен век“ – почетен знак на Цар Симеон Велики – за принос в развитието на българската култура
 
Съпътстващи дейности
Радактор и съставител на специализираното списание за театрална история, теория и критика „HomoLudens“, а също и член на редколегията на Годишник на НАТФИЗ „Кр. Сарафов“.
От 1995 ко-директор на най-големия международен театрален фестивал в България Варненско лято. Куратор и програматор на платформата Световен театър в София от 2007
Бил е eксперт в различни комисии към Европейската комисия, Министерство на културата, Столична Община.