Партньори

Международна фондация „Св.Св. Кирил и Методий“

462a67c4d740706760ecb23c694e7e85Движещата сила, основа на философията на Фондацията, е ясното съзнание за необходи-мостта от изграждане на интелектуален капацитет, осигурявайки достъп до най-престижните световни образователни центрове на талантливи и способни млади българи, които да посрещнат предизвикателствата на промяната, както и да спомогнат за интегрира-нето на България в Обединена Европа и света.

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФИЛМОТЕКА

Български филмови плакати. Календар за 2007 година. Съвместно издание

ФОНДАЦИЯ ‘ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЕЛЧИН’

Институтът за изкуствознание подпомогна възстановяването на църквата ‘Св. Петка’ в Белчин баня, Самоковско

МЕЖДУНАРОДЕН ТЪРГОВСКИ И КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР ГЕОПАН

462a67c4d740706760ecb23c694e7e85В резултат на дългосрочно партньорство между ГЕОПАН и Института за изкуствознание беше открита постоянната експозиция на художествената галерия в Балчик, беше издаден специален брой на сп. Проблеми на изкуството, посветен на Балчик.

ОБЩИНА ХАСКОВО

ebc5cd7cdc34b9e4a163fded4b8ad5b4Партньор на Института за изкуствознание при провеждането на V Младежка научна конференция ‘Изкуство и контекст’

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ХАСКОВО

8b769ecbba1751e527585937c6ddd163Партньор на Института за изкуствознание при провеждането на V Младежка научна конференция ‘Изкуство и контекст’

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА НА РБЪЛГАРИЯ

 

79fbbeac022504c0e345c4a9181ab5c7Министерство на културата на РБългария
Партньор при провеждането на ‘Изкуствоведски четения’

СЪЮЗ НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Партньор на Изкуствоведски четения, 2011

СДРУЖЕНИЕ „МУЗИТЕ“

 

Сдружение „Музите“
Партньор на Института за изследване на изкуствата.

ДАРИТЕЛИ

г-н Жорж Екли
Дарил сума за издаването на Том 3 на ‘Енциклопедия на изобразителните изкуства в България’

г-н Хуго Вутен
Дарил сума за издаването на Том 3 на ‘Енциклопедия на изобразителните изкуства в България’

ЛИТЕКСО ГРУП

fde1c9dd8592f152183e73db12b9153bФинансира издаването на Т. 3 на ‘Енциклопедия на изобразителните изкуства в България’

ОВЕРГАЗ

be88ac1ca651aa9829f5d4812c06e79fФинансира издаването на бр. 4/2004 на сп. ‘Проблеми на изкуството

АУДИОВИДЕО ОРФЕЙ

797f39731fd0a20181c5e45a8f04d640Подпомага ІV Младежката научна конференция ‘Изкуство и контекст’

ПЛЕСИО

bfb7ba03d7abea7a44ad73041b6acc64Подпомага научната конференция ‘Изкуствоведски четения’

JAMESON IRISH WHISKEY

3f0308caa194035ea9477f5a6c691debПодпомага V Младежка научна конференция ‘Изкуство и контекст’

TV5 & MEDIA MARK BULGARIA

5a709dce54002d6f96de490aded52bc5Подпомага V Младежка научна конференция ‘Изкуство и контекст’

БИЛБОРД ПРИНТ

e95ff4f6dbbca30b34df9375f9bbde7bПодпомага V Младежка научна конференция ‘Изкуство и контекст’

CASAVINO

a2599adb9f7d470c1fdf68d250d9109eПодпомага представянето на изданията на Института за изкуствознание за 2009 година

FPI HOTELS & RESORTS

cf9709f3d769818123cc9ef36a9b848aПодпомага научната конференция Изкуствоведски четения