Новини

3 окт 2023

Участие на учени от Института за изследване на изкуствата – БАН в международна научна конференция „Отражения на вярванията: материалните и социалните прояви на сакралността“ в Охрид

От 4-ти до 6-ти октомври в Охрид ще се проведе международната научна конференция „Отражения на вярванията: материалните и социалните прояви на сакралността“. Конференцията е организирана...
Виж още
15 сеп 2023

Интердисциплинарна конференция на тема „Изображението в текста, текстът в изображението“ 2023

На 12 и 13 септември 2023 три значими български културни институции отбелязаха 75 години от създаването си чрез интердисциплинарна юбилейна конференция „Изображението в текста, текстът...
Виж още
19 юли 2023

Институтът за изследване на изкуствата присъди наградата за особен принос в творческата интерпретация на традициите и ценностите от българското и световно културно наследство

Институтът за изследване на изкуствата присъди наградата за особен принос в творческата интерпретация на традициите и ценностите от българското и световно културно наследство в съвременно...
Виж още

Събития

5 сеп 2023

Интердисциплинарна юбилейна конференция „Изображението в текста, текстът в изображението“ 2023

Интердисциплинарна юбилейна конференция „Изображението в текста, текстът в изображението“ 2023, посветена на 75-годишнината от създаването на Института за изследване на изкуствата към БАН, 75-годишнината от създаването...
Виж още
21 юли 2023

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ 2023 посветена на 75-годишнината от създаването на Института за изследване на изкуствата към БАН, 75-годишнината от създаването на Института за литература към БАН, 75-годишнината от създаването на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“

Заглавие: ИЗОБРАЖЕНИЕТО В ТЕКСТА, ТЕКСТЪТ В ИЗОБРАЖЕНИЕТО   Анотация: Темата на конференцията свежда вечния интердисциплинарен диалог между словото и образа до един преднамерено знаков аспект:...
Виж още
26 апр 2023

Конференция с международно участие  по проект „КИНОКУЛТУРА, ИЗКУСТВА И НАЦИОНАЛНИ ОБРАЗИ В БЪЛГАРИЯ (КИНО.БГ). Формиране на обществената значимост на филмовата култура в периода между двете световни войни“

Институтът за изследване на изкуствата (БАН) организира от 2 до 5 май 2023 конференция с международно участие  по проект „КИНОКУЛТУРА, ИЗКУСТВА И НАЦИОНАЛНИ ОБРАЗИ В...
Виж още
8 апр 2023

Представяне на Корпус на стенописите от ХVІ век в България, издание на Института за изследване на изкуствата на БАН

37 църкви от ХVІ век от територията на България са изследвали екип от учени на Института за изследване на изкуствата. Паметниците са описани, проучени и...
Виж още

Издания

29 юни 2023

БЪЛГАРСКО МУЗИКОЗНАНИЕ 2/2023

Редакционна колегия Проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова (главен редактор, ИИИзк – БАН), проф. д-р Горица Найденова (заместник-главен редактор, ИИИзк – БАН), доц. д-р Явор Генов (заместник-главен редактор, ИИИзк – БАН), проф. д-р Иванка Влаева (ЮЗУ „Неофит Рилски“), проф. д.изк. Кристина Япова (ИИИзк – БАН), проф. д.изк. Лозанка Пейчева (ИЕФЕМ – БАН), проф. д.н. Марияна Булева (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“), проф. д.изк.Розмари Стателова (ИИИзк – БАН), проф. д-р...
Виж още
ISSN: 0204-823x
Брой: 2
Година: 2023
28 юни 2023

ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВОТО 2/2023

Андроника Мaртонова. Кръстопътища на модернизма Жана Дамянова. Пътят на модернизма в живописта на Кандински: от религиозна образност до абстракция. Анализът на Композиция 4 (1911) на кръстопътя между визуалната семиотика и историята на изкуството Лиляна Милкова. „Картините с думи“ на Ерик Булатов и късносъветският наблюдател/читател Катерина Гаджева. „Погледнете сега нашата Родина!“ Модернизацията на социалистическа България, отразена...
Виж още
ISSN: 0032-9371
Брой: 2
Година: 2023
30 мар 2023

ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВОТО 1/2023

Маргарита Куюмджиева. Още за зографите по българските земи през Късното средновековие по повод непубликувано кръжило от НЦИАМ Мария Колушева. Рипидите от иконостаса на църквата „Св. Димитър“ в Арбанаси и техният автор Цвета Кунева. Иконостасният фриз от църквата „Св. Петка“ в Своге и неговият контекст Майя Захариева. Иконата Арх. Михаил взима душата на грешника от Националния църковен...
Виж още
ISSN: 0032-9371
Брой: 1
Година: 2023
27 мар 2023

БЪЛГАРСКО МУЗИКОЗНАНИЕ 1/2023

Редакционна колегия Проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова (главен редактор, ИИИзк – БАН), проф. д-р Горица Найденова (заместник-главен редактор, ИИИзк – БАН), доц. д-р Явор Генов (заместник-главен редактор, ИИИзк – БАН), проф. д-р Иванка Влаева (ЮЗУ „Неофит Рилски“), проф. д.изк. Кристина Япова (ИИИзк – БАН), проф. д.изк. Лозанка Пейчева (ИЕФЕМ – БАН), проф. д.н. Марияна Булева (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“), проф. д.изк.Розмари Стателова (ИИИзк – БАН), проф. д-р...
Виж още
ISSN: 0204-823x
Брой: 1
Година: 2023
3 яну 2023

БЪЛГАРСКО МУЗИКОЗНАНИЕ 4/2022

Редакционна колегия Проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова (главен редактор, ИИИзк – БАН), проф. д-р Горица Найденова (заместник-главен редактор, ИИИзк – БАН), доц. д-р Явор Генов (заместник-главен редактор, ИИИзк – БАН), проф. д-р Иванка Влаева (ЮЗУ „Неофит Рилски“), проф. д.изк. Кристина Япова (ИИИзк – БАН), проф. д.изк. Лозанка Пейчева (ИЕФЕМ – БАН), проф. д.н. Марияна Булева (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“), проф. д.изк.Розмари Стателова (ИИИзк – БАН), проф. д-р...
Виж още
ISSN: 0204-823x
Брой: 4
Година: 2022
9 дек 2022

ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВОТО 4/2022

Александър Янакиев. Пътища, пътници, филми  Петър Кърджилов. Многошумната пролет на 1930-а година. Навлизането на озвучителните апаратури в софийските кина Боян Ценев. Аналогови артефакти в дигитална преопаковка Росен Спасов. Петър Увалиев–биографични щрихи и ранно кинокритическо творчество Деян Статулов. Първи стъпки на социалистическата пропаганда в българското игрално кино Мая Недялкова. Гледане през поколенията – сравнение на спомените и...
Виж още
ISSN: 0032-9371
Брой: 4
Година: 2022
11 окт 2022

ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВОТО 3/2022

Камелия Николова. Новата българска драма от 1989 до днес Николай Йорданов. Драмата Майстори 100 години след написването ѝ Румяна Николова. Българският театър и обществено- политическите промени от втората половина на XX век Венета Дойчева. Две български пиеси от 90-те години на ХХ век Албена Тагарева. Пражкото квадринале на сценографията в периода 1967–1989 като място за...
Виж още
ISSN: 0032-9371
Брой: 3
Година: 2022