Category

издания

ISSN: 0032-9371
Брой: 1
Година: 2024
Категория: Проблеми на изкуството

ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВОТО 1/2024

Руслан Стойчев. Воини и принцеси? За апликациите за конска сбруя от погребенията при Дуванлии и Големаните Иво Топалилов. Иконография на Основателя на...
Виж още
ISSN: 0204-823x
Брой: 1
Година: 2024
Категория: Българско музикознание

БЪЛГАРСКО МУЗИКОЗНАНИЕ 1/2024

Редакционна колегия Проф. д-р Горица Найденова (главен редактор), доц. д-р Явор Генов (заместник главен редактор), доц. д-р Веселка Тончева, проф. д-р Иванка...
Виж още
ISSN: 0032-9371
Брой: 4
Година: 2023
Категория: Проблеми на изкуството

ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВОТО 4/2023

Миглена Ценова. Термини и концепции от теории на рецепцията: приемственост в научни изследвания на японски език върху различни изкуства Мира Каланова. Интерпретации...
Виж още
ISSN: 0204-823x
Брой: 4
Година: 2023
Категория: Българско музикознание

БЪЛГАРСКО МУЗИКОЗНАНИЕ 4/2023

Редакционна колегия Проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова (главен редактор, ИИИзк – БАН), проф. д-р Горица Найденова (заместник-главен редактор, ИИИзк – БАН), доц. д-р Явор Генов...
Виж още
ISSN: 0032-9371
Брой: 3
Година: 2023
Категория: Проблеми на изкуството

ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВОТО 3/2023

Елън Рийс. Пер Гюнт на Ибсен: Между екзистенциализма и пародията  Лиян Ксия. Пер Гюнт в глобален контекст  Камелия Николова. Режисьорска свръхинтерпретация и...
Виж още
ISSN: 0204-823x
Брой: 3
Година: 2023
Категория: Българско музикознание

БЪЛГАРСКО МУЗИКОЗНАНИЕ 3/2023

Редакционна колегия Проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова (главен редактор, ИИИзк – БАН), проф. д-р Горица Найденова (заместник-главен редактор, ИИИзк – БАН), доц. д-р Явор Генов...
Виж още
ISSN: 0204-823x
Брой: 2
Година: 2023
Категория: Българско музикознание

БЪЛГАРСКО МУЗИКОЗНАНИЕ 2/2023

Редакционна колегия Проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова (главен редактор, ИИИзк – БАН), проф. д-р Горица Найденова (заместник-главен редактор, ИИИзк – БАН), доц. д-р Явор Генов...
Виж още
ISSN: 0032-9371
Брой: 2
Година: 2023
Категория: Проблеми на изкуството

ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВОТО 2/2023

Андроника Мaртонова. Кръстопътища на модернизма Жана Дамянова. Пътят на модернизма в живописта на Кандински: от религиозна образност до абстракция. Анализът на Композиция...
Виж още
ISSN: 0032-9371
Брой: 1
Година: 2023
Категория: Проблеми на изкуството

ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВОТО 1/2023

Маргарита Куюмджиева. Още за зографите по българските земи през Късното средновековие по повод непубликувано кръжило от НЦИАМ Мария Колушева. Рипидите от иконостаса...
Виж още
ISSN: 0204-823x
Брой: 1
Година: 2023
Категория: Българско музикознание

БЪЛГАРСКО МУЗИКОЗНАНИЕ 1/2023

Редакционна колегия Проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова (главен редактор, ИИИзк – БАН), проф. д-р Горица Найденова (заместник-главен редактор, ИИИзк – БАН), доц. д-р Явор Генов...
Виж още
1 2 3 29