Category

конкурси

Рецензии и становища

по конкурса за заемане на академичната длъжност доцент по Кинознание, киноизкуство и телевизия (история на българското кино: архиви и институции), за нуждите...
Виж още

ВЪТРЕШЕН КОНКУРС

Институтът за изследване на изкуствата обявява вътрешен конкурс за избор на главен редактор на списание Българско музикознание. В конкурса могат да участват хабилитирани учени...
Виж още

Рецензии и становища

по конкурса за заемане на академичната длъжност доцент по Кинознание, киноизкуство и телевизия (българско документално кино), за нуждите на сектор Екранни изкуства,...
Виж още

Рецензии и становища

по конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по Изкуствознание и изобразителни изкуства (изобразително изкуство от периода на НРБ), за нуждите на сектор Изобразителни...
Виж още
1 2 3 8