9 яну 2019

МАРГИНАЛИЯ

ИЗКУСТВОВЕДСКИ ЧЕТЕНИЯ
Тематичен рецензиран годишник за изкуствознание в два тома

ART READINGS
Thematic Peer-reviewed Annual in Art Studies, Volumes I–II

Международна редакционна колегия
International Advisory Board

Andrea Babuin (Italy)
Konstantinos Giakoumis (Albania)
Nenad Makulijević (Serbia)
Vincent Debiais (France)

Редактори от ИИИзк
In-house Editorial Board

Ivanka Gergova
Emmanuel Moutafov

Съставители
Edited by

Ivanka Gergova
Elissaveta Moussakova

Publisher
Institute of Art Studies
21 Krakra Str.
1504 Sofia
Bulgaria
www.artstudies.bg

Заглавие: Маргиналия
Година: 2019
Категория: годишник
Свали: Marginalia - Съдържание - Content