7 ное 2019

Договор за сътрудничество с Богословската академия в гр. Волос

На 07.11.2019 г. директорът на ИИИзк-БАН подписа меморандум за сътрудничество с д-р П. Калайдзидис, директор на Богословската академия в гр. Волос, Гърция. Договорът предвижда широка рамка на обмен в областта на изследванията на християнската култура, общо кандидатстване по проекти, обмен на издания, лектори и пр.
Богословската академия в гр. Волос е под егидата на местната митрополия и развива образователни програми, ориентирани към широката общественост. Към Академията функционира изследователски център със следните департаменти: Псалтско изкуство и музикология, Изучаване на ръкописното наследство, Канонично богословие, Междурелигиозни проучвания, както за Проучване, управление и промотиране на византийските и поствизантийски паметници и мощи. Академията си сътрудничи с много чуждестранни духовни и научни институции, организира изложби, конференции, концерти и е радетел на идеята за икуменизма.