3 дек 2019

Семинар „Поклонничество и изкуство“

На 10 декември 2019 г., 11:00 ч. в Института за изследване на изкуствата при БАН, София, ул. "Кракра" 21, зала 1, проф. д-р Емануел Мутафов ще представи публична лекция на тема: „Два часа на Синай“.

Лекцията е в рамките на семинар „Поклонничество и изкуство“, който се организира по проекта „Молитвени пътувания на българите и изкуство през 18 и 19 в.“ към ЦВП "Наследство БГ". Вход свободен.