19 дек 2019

Византийско и поствизантийско изкуство: пресичане на граници

корица-2016-старо_Статиите в този сборник са представени първо като доклади на Международната конференция „Изкуствоведски четения 2017 – модул „Старо изкуство“, организирана от Института за изследване на изкуствата в София, 31.03 – 02.04.2017 г. в чест на 70 години изкуствоведски изследвания в Българската академия на науките. Във форума взеха участие 44 учени от България, Гърция, Сърбия, Франция, Великобритания, Италия, Албания, Унгария, Румъния, Австрия и САЩ. 
Съставители на сборника: Емануел Мутафов и Ида Тот.
Автори: Андреас Роби, Андромахи Кацелаки, Ангелики Кациоти, Антонио Енрико Феле, Александра Кучекович, Анна Адашинская, Андонис Цакалос, Владимир Димитров, Венсан Дебие, Димитриос Лякос, Драгош Настасъю, Елка Бакалова, Елисавета Мусакова, Емануел Мутафов, Ида Тот, Йелена Ерделян, Константин Чобану, Мария Колушева, Мелина Паисиду, Цветан Василев.

Заглавие: Византийско и поствизантийско изкуство: пресичане на граници
ISBN: 978-954-8594-70-7
ISSN: 1313-2342
Година: 2018
Категория: сборник