20 дек 2019

Пресичане на границите в изкуствата: Отвъд модерното и постмодерното

beyond-modern-and-postmodern-600x800Сборникът е от серията  „Изкуствоведски четения“ и включва текстове на тема: „Модерното и постмодерното в изкуството“. 

Заглавие: Пресичане на границите в изкуствата: Отвъд модерното и постмодерното
ISBN: 978-954-8594-71-4
ISSN: 1313-2342
Година: 2018
Категория: сборник