10 дек 2020

Нова монография на д-р Емилия Жунич изследва фестивалите за музикалносценични изкуства

Cover_De Artibus Monographiae_IV_30.10Фестивалите за музикалносценични изкуства са обект на новата монография на д-р Емилия Жунич от Института за изследване на изкуствата на БАН.

„Фестивали за музикалносценични изкуства. Концепции. Метаморфози. Реализации“ изследва фестивалните практики като разглежда различни примери от Европа, както и български такива, опитвайки се да ги ситуира в този контекст. Особено внимание авторката обръща на уникалния Фестивал на оперното и балетно изкуство в Стара Загора и неговата 50-годишна история.  

Д-р Емилия Жунич е главен асистент в сектор „Музика“, а научните й изследвания са насочени към оперния театър, неговите творци и история.
Книгата е част от поредицата IV De Artibus Monographiae на Института за изследване на изкуствата на  БАН, която представя монографични изследвания на учени от Института.