5 мар 2021

Ново издание на уебинар „Музикалнокултурни практики“

Новото издание на уебинар Музикалнокултурни практики  ще се проведе на 19 март (петък) 2021 г. от 10.30 ч.
Гл. ас. д-р Зорница Димитрова ще представи темата Теорията на Гвидо Адлер в контекста на знанието за стила до края на 19. век.
Уебинарът ще се проведе в платформа zoom. Контакт за записване: yavgenov@gmail.com