24 дек 2015

Българско музикознание 1/2001

8d52f2a939ea3aeaaba51a89d42f46e3Контакти:
София 1000
ул. Кракра 21
тел. 944 24 14
факс 943 30 92
e-mail: bulgarskomuzikoznanie@artstudies.bg

Заглавие: Българско музикознание
ISSN: 0204-823Х
Брой: 1
Година: 2001
Категория: Българско музикознание