7 апр 2022

Докторантски семинар на сектор Изобразителни изкуства: Н. Владинова „Технология на украсата на ръкописната книга в българската книжовна традиция от XVII век“

На 8 април, петък, от 10,30 ч. ще се проведе първият за тази година докторантски семинар в сектор Изобразителни изкуства. Наталия Владинова, която работи над темата „Технология на украсата на ръкописната книга в българската книжовна традиция от XVII век (по материали от колекцията на НБКМ)“  с научен ръководител доц. д-р Иван Ванев, ще представи основните изследователски въпроси, свързани с дисертациония труд.
Линк на семинара
https://meet.artstudies.bg/b/gap-syy-wfh-l1n