15 юли 2022

Културно наследство в риск!

Ръководството на ИИИзк-БАН подкрепя скорошната декларация на Християнското археологическо дружество в Атина и споделя тревогата за състоянието и бъдещето на тези паметници. Текстът на декларацията гласи:

παπούτσια

Декларация на Общото събрание на Християнското археологическо дружество
 

Християнското археологическо дружество (ХАД), академичното дружество на гръцките изследователи на византийска археология и изкуство, основано през 1884 г., непрекъснато следи състоянието и опазването на византийските паметници в Константинопол (Истанбул) след промяната на техния правен статут от музеи на религиозни институции през 2020 г. „Св. София", може би най-високото постижение на византийската архитектура и изкуство, и манастирът „Хора", със стенописи и мозайки от Палеологовия период, вече се намират в условия, застрашаващи тяхното съхранение. 

Последните снимки от вътрешността на  храма „Св. София" пораждат както разочарование, така и сериозна причина за безпокойство. На първо място, хилядите неконтролирани посетители оказват силно влияние върху микроклимата в сградата. Защитата и управлението на паметника под ръководството на отличен персонал от учени и пазачи, които неговият предишен статут на музей гарантираше, вече не съществуват. Обувки, закачени на мраморни облицовки от VI век, остатъци от храна върху пиедестали на колони и други подобни картини, обиколили света, ясно показват, че паметникът е в опасност. Повредата на дървените крила на царските двери, които свързват вътрешния притвор с наоса, свидетелства за степента на незащитеност на паметника към този момент.

На второ място, достъпът до галериите с императорските мозаечни панели е забранен и състоянието им остава неизвестно. Така нареченото „подвижно" покритие на мозайките в олтара всъщност е доказано, че е постоянно. Информация за планове за другите мозайки от паметника не е публикувана и не е станала достояние на специалистите. 

Манастирът „Хора" остава затворен под предлог, че продължават работи по съхранението му, въпреки че те са завършени преди много време. В интериора вече са монтирани мебели за превръщането на паметника в джамия, както и е изпробвана система за покриване на мозайките. 

Християнското археологическо дружество отправя апел към всички институции, които могат да се намесят ефективно, да го сторят незабавно, за да опазят тези уникални паметници на византийската култура и световно наследство. Абсолютно неприемливо е в наше време да се застрашава опазването на толкова важни паметници в името на назадничави концепции и политически цели.