24 дек 2015

Българско музикознание 1/2006

3b74b7eab4da423460d5b28fde9f9fcc

Редакционна колегия:
Агапия Баларева (заместник-главен редактор), Генчо Гайтанджиев, Димитър Христов (главен редактор), Елена Тончева, Елисавета Вълчинова-Чендова, Искра Рачева, Клер Леви, Кристиан Ханник (Германия), Любомир Кавалджиев, Розалия Бикс, Розмари Стателова, Румяна Каракостова, Светлана Захариева, Тимоти Райс (САЩ), Хелга де ла Мот-Хабер (Германия), Ценка Йорданова

Отговорен редактор: Любомир Кавалджиев
Уредник и предпечат: Маргарита Керпичиян
Превод на английски език: Илина Амер
Дизайн на кориците: Екатерина Такова

 

 

Контакти:
София 1000
ул. Кракра 21
Тел.: +359 2 944 24 14
Факс: +359 2 943 30 92
e-mail: bulgarskomuzikoznanie@artstudies.bg

Свали

Заглавие: Българско музикознание
ISSN: 0204-823Х
Брой: 1
Година: 2006
Категория: Българско музикознание