3 мар 2023

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ на проф. д-р Андроника Мàртонова, сектор „Екранни изкуства

Пътешествия на Изток

(българските кинематографисти
и екранните образи на Азия)


Дата: 09.03. (четвъртък) 2023 от 11.00 ч.

Място: конферентна зала на Институт за изследване на изкуствата, БАН,
ул. „Кракра“ № 21

Лекцията ще представи аспекти от дългогодишните изследвания на проф. Мàртонова свързани с междукултурния диалог между България и Изтока, осъществен през езика на киното. Накъде и откога българските кинематографисти пътуват из Азия? Какви теми, образи, сюжети вълнуват творците? Какво научаваме за региона, а и за самите нас, видяно чрез оптиката на камерата, времето, архивите…? Това са част от въпросите, на които ще се търсят отговори в откритата лекция. Събитието е насочено както към академичния колегиум, така и към широк кръг публики.