24 дек 2015

Българско музикознание 1/2011

7e55e3f6997bd17b22c1673b45f0d0a8

Редакционна колегия
 Проф. д-р Дона А. Бюканън (САЩ), доц. д-р Горица Найденова (заместник-главен редактор), проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова (главен редактор), доц. Искра Рачева, проф. д.изк. Клер Леви, проф. д-р Кристиан Ханик (Германия), проф. д.изк. Лозанка Пейчева, доц. д-р Любомир Кавалджиев, доц. д-р Марияна Булева, проф. д.изк. Розалия Бикс, проф. д.изк. Розмари Стателова, доц. д-р Румяна Каракостова (заместник-главен редактор), проф.д.изк. Светлана Захариева, проф. д-р Светлана Нейчева (Холандия), проф. д-р Тимоти Райс (САЩ)

 

 
 
Контакти:
София 1000
ул. Кракра 21
тел. 944 24 14
факс 943 30 92
e-mail: bulgarskomuzikoznanie@artstudies.bg
Свали

 

Заглавие: Българско музикознание
ISSN: 0204-823X
Брой: 1
Година: 2011
Категория: Българско музикознание