25 дек 2015

Проблеми на изкуството 4/2005

438bba6eaca48f801a638f18f970ab36

Редакционна колегия:
Чл.-кор. Елка Бакалова (гл. редактор), Николай Бошев (отг. секретар), акад. Гойко Суботич (Югославия), проф. Владимир Петрухин (Русия), проф. Васил Стефанов, проф. Владислав Икономов, чл.-кор. Неделчо Милев, проф. Чавдар Попов, Бисерка Пенкова, Красимира Коева, Иванка Гергова, Маргарита Куюмджиева

Контакти:
София 1000
ул. Кракра 21
тел.: +359 2 944 24 14
факс: +359 2 943 30 92
e-mail: probleminaizkustvoto@artstudies.bg

Свали

Заглавие: Проблеми на изкуството
ISSN: 0032-9371
Брой: 4
Година: 2005
Категория: Проблеми на изкуството