28 дек 2015

Проблеми на изкуството 3/2011

d26d169d62966a24df7dbed852210580Театърът в глобалния свят: човекът сред глобалното море от образи
Глобализацията, не-национални филмови продуцкии и шансове за "малките" кинематографии
Преход, глобализация, изменения в културната парадигма
Европейската авторска анимация като глобално явление
Корабът на глупаците, глобалният театър и театърът в глобалното пространство
Балканско огледало и прогноза за приятелство
90-те: Режисьорът се завръща. Краят на фигуративната режисура
Глобалният Сиам: Европейски следи в тайландското кино
Включването на България в глобалната киномрежа в края на XIX и началото на XX век
Практики на филмовия превод в епохата на глобализацията
В търсене на национално-характерното (фолклорните мотиви във фотографските илюстрации през 50-те години на ХХ век)
Приказно-фантастичните сюжети и популярни приказни герои в съвременното кино
Българският театър между двете световни войни на xx век, том 4 от „История на българския театър”
Европа: Фотографският Вавилон
Първа книга за българския фотожурнализъм

Свали

Заглавие: Проблеми на изкуството
ISSN: 0032-9371
Брой: 3
Година: 2011
Категория: Проблеми на изкуството