28 дек 2015

Проблеми на изкуството 2/2012

19c285eedfb0ea8a7a39a982dd33d713Византийските предшественици на кръглата църква в Преслав
Архитектурната декорация на ранновизантийските църкви по западното крайбрежие на Черно море
Византийската елитна къща: антично наследство и средновековна идентичност
Мозаичната икона „Св. Богородица Одигитрия” от Националния археологически музей в софия – история и реставрация
Несебърската художествена продукция от края на ХVІ – началото на ХVІІ век. Нови данни
Забравената църква „Св. Йоан Богослов” в Созопол
New Discoveries in Jerusalem’ Attic Storage Area
Графичен лист по Рафаел в Националната галерия за чуждестранно изкуство
Музейният ефект: погледът от обект към представление в съвременния културно-исторически музей
Нова монография за софийската „Св. София”
Между каноничното и фолклорното
Ценна монография за хилендарските стенописи в Елена
Историзиране на модерното изкуство в България през първата половина на ХХ век: възможности за разкази отвъд модерността

Свали

Заглавие: Проблеми на изкуството
ISSN: 0032-9371
Брой: 2
Година: 2012
Категория: Проблеми на изкуството