28 дек 2015

Проблеми на изкуството 2/2015

7b5fbc83b8eb85bd612f5c2f691840bdОтново за резбования кръст от църквата „Св. Димитър” в Свищов
Обкови на напрестолни евангелия – паметници на златарския център от района на Пловдив и Бачковския манастир
Поглед към творческата лаборатория на художниците Михаил и Евтихий (за цикъла на Успение Богородично)
Стенописите в Долнобешовишкия манастир „Св. Архангел Михаил”
Цикълът на Деянията и Чудесата Христови от притвора на Черепишката манастирска църква „Успение Богородично”
Стенописите на църквата „Св. Архангел Михаил“ край с. Горановци, Кюстендилско (нови данни)
Поп Петър, ученикът на поп Йоан Кратовски
Иконография святых и рассказы о них: Богородица „Троеручица” (принципы взаимодействия образа и текста)
Надписи от Горноводенския манастир „Св. Св. Кирик и Юлита” край Асеновград. Предварителни бележки
Още един достоен юбилей – Иванка Гергова на 60 години!
Иванка Гергова. Библиография

Заглавие: Проблеми на изкуството
ISSN: 0032-9371
Брой: 2
Година: 2015
Категория: Проблеми на изкуството