4 фев 2016

Изкуствоведски четения 2014

Изкуствоведски четения 2014 представя доклади от Дванадесета научна конференция на Института за изследване на изкуствата, в която участват учени от различни области на хуманитаристиката.

Заглавие: Изкуствоведски четения
ISSN: 1313 - 2342
Година: 2014
Категория: Изкуствоведски четения