29 мар 2016

Британската драма 1945-1989

"Британската драма 1945-1989" е първото изследване у нас на британската драматургия от втората половина на ХХ век. Книгата проследява основните периоди, идеи, тенденции, имена и заглавия в писането за театър на Острова по това време.

Заглавие: Британската драма 1945-1989
Автор: Камелия Николова
ISBN: 9789548594158
Година: 2009
Категория: монография