29 мар 2016

Българо-чешки контакти в изкуството между двете световни войни

С., Институт за изкуствознание, 2006, 206 с.
Монографията е посветена на българските задгранични културни отношения, а именно българо-чешките контакти по линията на изобразителното и приложното изкуство. Акцентът е поставен върху три изложби, организирани в София, Прага и Пилзен от 20-те и 30-те години на ХХ век, които очертават модела на плодотворното българо-чешко сътрудничество, в което рефлектират особеностите и закономерностите в художественото развитие на двете славянски страни.

Заглавие: Българо-чешки контакти в изкуството между двете световни войни
Автор: Румяна Дончева
ISBN: 10: 954-91697-5-8 13: 978-954-91697-5-1
Година: 2006
Категория: монография