30 мар 2016

Методика за научно изследване на тракийската архитектура

Книгата “Методика за научно изследване на тракийската архитектура” представя методите на работа с древна архитектура и археологически разкопки, както и начина, по който тази методика се прилага за изучаване и анализ на елементи от архитектурата на култови сгради в Тракия през Античността. Подбраните примери илюстрират детайли от техния интериор и екстериор, конструкция, функция, изпълнение и отчасти украса. Интерпретацията им се свързва с научните, техническите и технологични постижения и знания на архитектите, които са ги създали. Културно-историческата среда, включително философските школи и учения на Античността, политическата система и социалната структура се разглеждат в книгата като фактори, определящи облика и стила на древната култова архитектура.
В книгата се предлагат изследвания и хипотези върху проблеми, повдигани засега само от автора. Научната им обосновка е илюстрирана с богат снимков и графичен материал.
Д-р арх. Малвина Русева работи в Института за изследване на изкуствата към БАН. Тя е специалист в областта на изучаването, документирането и опазването на недвижимото културно наследство. Основната й научна работа е свързана с изследване на културата и архитектурата на Средиземноморието през епохата на Античността и по-конкретно на тракийската архитектура. Автор е на две книги – “Тракийска култова архитектура” и “Тракийска гробнична архитектура в българските земи през V-III в. пр.н.е.”. Д-р Русева е автор на редица студии и статии, публикувани в България, Англия, Испания и САЩ.

Заглавие: Методика за научно изследване на тракийската архитектура
Автор: Малвина Русева
ISBN: 978-954-8594-43-1
Година: 2013
Категория: монография