31 мар 2016

Преосмисляйки историята на изкуствата през XX век

Излезе от печат сборникът "Преосмисляйки историята на изкуствата през XX век " (съст. Клер Леви, Йоана Спасова-Дикова, Елка Трайкова). "Защо "преосмисляйки"? Защо сега? Какво в днешната динамична културна ситуация, пренаситена от разнородни информационни потоци, стимулира очакването за история, която да представя възлови идеи и водещи естетически тенденции, артикулирани специфично в сферата на различни изкуства? Какво, от друга страна, се оказва бариера в осъзнаването на действителната флуидност, динамика и нарастваща роля на усилени взаимодействия между културите в съвременния свят, особено когато става дума за естетически новости, наблюдавани в хода на XX век? Разсъждавайки в такава насока, изследователи от България, Великобритания, Полша, Швеция и Русия преразглеждат ключови категории на културната история и установени модуси на историческата наука в областите на отделните изкуствоведски дисциплини, както и иновативни аспекти в полето на съвременната историческа мисъл." Сборникът се публикува на български, и на английски език.