18 апр 2016

Семинар „Българо-румънски културни взаимодействия ХV – XX век“

На 21.0420141009_162106.2016, 11:00 ч. в заседателната зала на Института за изследване на изкуствата ще се състои първата сбирка на семинара "Българо-румънски културни взаимодействия ХV – XX век ".
Семинарът ще бъде открит с лекция на чл.-кор. проф. д.изк. Иванка Гергова на тема "Средновековно изкуство в румънските земи".