20 май 2016

Александър Куюмджиев с награда „Питагор“ за 2016

Доц. д-р Александър Куюмджиев получи наградата „Питагор”.
Вчера, 19 май, на официална церемония в хотел Балкан, София, Министерството на образованието и науката връчи за осми път отличието на учени, научни колективи и организации за постижения в областта на науката и технологиите.
В категорията "Научна книга" наградата беше присъдена на доц. Куюмджиев за неговата монография "Стенописите в главната църква на Рилския манастир".
Книгата е най-голямото и значимо проучване на стенописите от Рилския манастир, правено в българското изкуствознание досега. Фундаменталното научно изследване представя за първи път факти около строежа и изписването на главната църква в Рилския манастир, нови хипотези, свързани с манастирската история от по-ранните векове, а също така и коригира много грешки и неточности, направени при предишни проучвания, или придобили гражданственост митологеми на събития, свързани с изписването на църквата.