2 юни 2016

Проблеми на изкуството 3/2015

In memoriam. Александър Янакиев (1955-2015)
Библиография на проф. д.изк. Александър Янакиев
Кинематографските салони в София
Стефан Денчев – „похитителят“ на изчезналия „Българан е галант“
Арткиното като съпротива – българските опити от 50-те години
Нелинеен наратив в българското игрално кино
Българското късометражно игрално кино (1948-1991)
Профилактика и цензура. Ролята на държавна сигурност и случаят „Една жена на 33“
„Небето на Велека“ – хронология на потопените мечти
От подем до нова криза и… нови надежди за българското кино
В търсене на бялата лястовица на новото българско игрално кино
Съвременно българско анимационно кино и анимационни техники
Законодателство в българската филмова индустрия – кратък исторически преглед и очертаване на проблемите
Списание „Кино“ – наследникът на „Киноизкуство“ след 1991 година
Филмови модели на зрителския успех в българското игрално кино в началото на ХХI век
Рецензия за книгата на проф. д-р Надежда Маринчевска „Анимационните хибриди“
 

Заглавие: Проблеми на изкуството
ISSN: 0032 - 9371
Брой: 3
Година: 2015
Категория: Проблеми на изкуството