6 юни 2016

Семинар „Българо-румънски културни взаимоотношения XV-XX век“: 16.06.2016 г.

Сбирката на семинара Българо-румънски културни взаимоотношения XV-XX век ще се проведе на 16.06.2016. (четвъртък) от 11:00 в Заседателната зала на ИИИзк. Доклад на семинара ще представи гл.ас. д-р Маргарита Куюмджиева с тема „Влахия и българските земи през XVII век: контакти и културни взаимодействия“.