11 окт 2016

Семинар „За произхода и спецификата на песента“

На 13 октомври 2016 г., 13,00 ч. в Института за изследване на изкуствата, ул. Кракра, 21 ще се проведе семинар на тема "За произхода и спецификата на песента".
Семинарът е организиран от изследователска група "Етномузикология" и изследователска група "Музикална култура и информация" към сектор "Музика" на Института.
Лектори ще бъдат:
доц. д-р Венцислав Димов: "Песента като мелодия, певецът като медиатор"
доц. д-р Росица Драганова: "Ф. Грембер за същността на песента и музиката".