8 дек 2017

Семинар „Музикалнокултурни практики“

На 19 декември, вторник, от 12,00 ч. ще се състои последното за годината заседание на семинара "Музикалнокултурни практики". В рамките на семинара доц. д-р Явор Генов ще изнесе лекция на тема "Интабулациите за лютня през XVI век. Опит за дефиниране на понятие и процес".