10 ное 2015

ТРИ ПУБЛИЧНИ ЗАЩИТИ ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН “ДОКТОР”

6db608c591dcf55b579ebcfa66f1319eПоследователно на 27, 28 и 29 май 2015 година в заседателната зала на Института за изследване на изкуствата редовните докторанти към сектор Екранни изкуства Теодора Дончева, Анна Шойлева-Чомакова и Деян Статулов представиха дисертационните си трудове пред членовете на научните журита, колеги и гости.
За своите разработки “Българският телевизионен сериал от 21-ви век – социокултурен контекст. Продуктовото позициониране в българските телевизионни сериали. Взаимоотношения и социокултурен контекст” (Т. Дончева); “Българското кино и държавната културна политика от края на ХХ и началото на ХХІ век (европейски практики и българският контекст)” (А. Шойлева) и “Идеологическата цензура в българското игрално кино. Механизми на функциониране (1948-1989)” (Д. Статулов) те получиха положителни рецензии и становища и единодушно им беше присъдена образователната и научна степен “доктор”.