10 ное 2015

Излезе от печат новата книга на Надежда Маринчевска „Анимационните хибриди“

e7d85194a5f9d0f7a813ed2038cd94a4Излезе от печат нова книга на Надежда Маринчевска.
„Анимационните хибриди“ (издание то ИК Титра) разглежда смесването на видове, жанрове и филмови кодове в нови екранни форми – една от най-съществените черти на съвременния филмов процес. Анимацията е най-гъвкавата творческа форма на новия век, която прониква както в игралното, така и в документалното кино. Изследването е изградено върху тезата, че именно специфичните особености на анимационната изразност са основа и двигател на нови типове хибридност. Анализът е фокусиран върху промените, които настъпват във филмовия език в резултат на тази хибридизация в дигиталната епоха. Книгата предлага нов поглед към отношението „реално-фантазно“ в киното, а също така разглежда въпроса за „документалната анимация“ като нов тип представяне на достоверния факт.

Надежда Маринчевска е професор в Института за изследване на изкуствата – БАН и е негов заместник-директор. Дългогодишен преподавател в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. Автор е на книгите: „Българско анимационно кино 1915-1995“ и „Квадрати на въображението. Естетика на анимационните техники“. Носител е на наградата за кинотеория на Съюза на българските филмови дейци през 2006 и на наградата за критика на Българската филмова академия през 2014.