10 ное 2015

Излезе от печат сборникът от шестата младежка научна конференция „Изкуство и контекст“, Копривщица, 2013

Излезе от печат сборникът от шестата младежка научна конференция „Изкуство и контекст“, която се проведе през 2013 г. в Корпивщица.
Сборникът съдържа изследвания на докторанти и млади учени от областите изобразителни изкуства, музика, кино, театър, архитектура, разделени в тематичните направления: Културно наследство; Изкуство, публики, пространства; Творец, изкуство, идентичност; Изкуство на образа – рецепции, интерпретации, политики.
Съставители на сборника са: Ваня Петкова, Марина Колева, Радостина Нейкова.