10 ное 2015

КОНКУРС ЗА ИДЕЕН ПРОЕКТ ПО НАУЧНАТА ПРОГРАМА НА НАТО ЗА МИР И СИГУРНОСТ

e729f530830eaaed3bd8e2c5bd21bc34Министерство на образованието и науката чрез междуведомствената работна група за взаимодействие с НАТО, обявява конкурс за идеен проект по Научната програма на НАТО за мир и сигурност (http://www.nato.int/cps/en/natolive/78209.htm).
Конкурсът цели да открие, мотивира и промотира идеите на млади и амбициозни хора, завършили висшето си образование, или докторанти, с научни интереси в областта на отбраната и сигурността, които ще реализират своите идеи съвместно с учени от научни колективи в Р България и страните-членки и партньори на НАТО.

Повече информация за конкурса, може да откриете на следния електронен адрес: http://www.mon.bg/?go=page&pageId=4&subpageId=1088