10 ное 2015

ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Лекцията е посветена на живота и творчеството на малко поцзнатия български музикален деец Апостол Николаев-Струмски, просветител, общественик, пианист и хоров диригент, композитор на църковна и светска музика от първата половина на ХХ век. Лекцията синтезира резултатите от изследванията на доц. Стефка Венкова и представлява интерес за музиковеди, културни дейци, докторанти и студенти.


ПОКАНА
ЗА
ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ
НА
ДОЦ. Д-Р СТЕФКА ВЕНКОВА-МОШЕВА
ОТ СЕКТОР МУЗИКА

на тема МУЗИКАЛНАТА ДЕЙНОСТ НА АПОСТОЛ НИКОЛАЕВ-СТРУМСКИ В КОНТЕКСТА НА БЪЛГАРСКАТА МУЗИКА ПРЕЗ ХХ ВЕК

 

22 октомври 2015 г. 15:30 ч