Екранни изкуства

Състав:

доц. д-р Александър Донев
доц. д-р Андроника Мартонова, ръководител
гл. ас. д-р Деян Статулов
гл. ас. д-р Елица Гоцева-Барекова
проф. д-р Ингеборг Братоева-Даракчиева
гл. ас. д-р Йосиф Аструков
проф. д-р Надежда Маринчевска
доц. д-р Радостина Нейкова
гл. ас. д-р Теодора Дончева

Асоциирани членове с мандат 4 години:
д-р Росен Спасов, БНФ (от 18.05.2018 до 18.05.2022 г.)

Докторанти:
Анджела Гоцис (редовно обучение, от 01.01.2019 до 01.01.2022 г.)
Елиза Младенова (редовно обучение, от 01.01.2021 до 01.01.2024 г.)
Златина Вълчанова (редовно обучение, от 01.01.2018 до 01.01.2022 г.)
Катерина Ламбринова (редовно обучение, от 01.10.2017 до 01.10.2023 г.)
Лъчезар Велинов (редовно обучение, от 01.10.2020 до 01.10.2023 г.)