Екранни изкуства

Състав:

доц. д-р Александър Донев
проф. д-р Андроника Мартонова
гл. ас. д-р Деян Статулов
гл. ас. д-р Елица Гоцева-Барекова
проф. д-р Ингеборг Братоева-Даракчиева
проф. д-р Йоана Спасова-Дикова
гл. ас. д-р Йосиф Аструков
проф. д-р Надежда Маринчевска, ръководител
доц. д-р Теодора Стоилова-Дончева

Асоциирани членове с мандат 4 години:
д-р Александър Стайков, от 08.07.2022 до 08.07.2026 г.
доц. д-р Гергана Дончева, от 08.07.2022 до 08.07.2026 г.
проф. д. н. Петя Александрова, от 08.07.2022 до 08.07.2026 г.
д. н. Петър Кърджилов, от 08.07.2022 до 08.07.2026 г.
д-р Росен Спасов, от 08.07.2022 до 08.07.2026 г.

Докторанти:
Елиза Младенова (редовно обучение, от 01.01.2021 до 01.01.2024 г.)
Катерина Ламбринова (редовно обучение, от 01.10.2017 до 01.10.2023 г.)
Лъчезар Велинов (редовно обучение, от 01.10.2020 до 01.10.2023 г.)