Екранни изкуства

Състав:

доц. д. н. Александър Донев   
гл. ас. д-р Анджела Гоцис
проф. д-р Андроника Мартонова
доц. д-р Деян Статулов, ръководител
гл. ас. д-р Елица Гоцева-Барекова
проф. д-р Ингеборг Братоева-Даракчиева
проф. д-р Йоана Спасова-Дикова
гл. ас. д-р Йосиф Аструков
доц. д-р Теодора Стоилова-Дончева

Асоциирани членове с мандат 4 години:
д-р Александър Стайков, от 08.07.2022 до 08.07.2026 г.
доц. д-р Гергана Дончева, от 08.07.2022 до 08.07.2026 г.
проф. д-р Надежда Михайлова, от 31.05.2024 до 31.05.2028 г.
проф. д. н. Петя Александрова, от 08.07.2022 до 08.07.2026 г.
д. н. Петър Кърджилов, от 08.07.2022 до 08.07.2026 г.
д-р Росен Спасов, от 08.07.2022 до 08.07.2026 г.

Докторанти:
Катерина Ламбринова (редовно обучение, от 01.10.2017 до 01.10.2024 г.)
Петър Тодоров (задочно обучение, от 01.01.2024 до 01.01.2028 г.)
Стефка Манчева (редовно обучение, от 01.01.2024 до 01.01.2027 г.)
*