Театър

Състав

проф. д. н. Камелия Николова
проф. д. н. Николай Йорданов
доц. д-р Румяна Николова, ръководител
гл. ас. д-р Милена Михайлова
гл. ас. д-р Албена Тагарева
гл. ас. д-р Петър Денчев


Асоциирани членове:
проф. д. н. Ромео Попилиев (от 20.05.2022 до 20.05.2026 г.)
д-р Зорница Каменова (от 25.11.2022 до 25.11.2026 г.)

Докторанти:
Биляна Петрова (редовно обучение, от 01.01.2019 до 01.01.2023 г.)
Деница Езекиева-Данова (редовно обучение, от 01.01.2021 до 01.01.2024 г.)