Старо изкуство

Състав:
гл. ас. д-р арх. Димитрина Попова
проф. д. н. Емануел Мутафов
доц. д-р Марина Колева
гл.ас. д-р Руслан Стойчев, ръководител

Докторанти:
Тереза Бачева (редовно обучение, от 01.01.2020 до 01.01.2023 г.)