Старо изкуство

Състав:
гл. ас. д-р арх. Димитрина Попова
доц. д-р Марина Колева
гл.ас. д-р Руслан Стойчев, ръководител

Докторанти:
Елина Анастасова (редовно обучение, от 01.10.2018 до 01.10.2021 г.)