Ново българско изкуство

Състав:
проф. д-р Ирина Генова
гл. ас. д-р Катерина Гаджева
гл.ас. д-р Мария Митева, ръководител
проф. д-р Милена Георгиева

Асоциирани членове с мандат 4 години:
доц. д-р арх. Елена Иванова (от 15.09.2017 до 15.09.2021 г.)

Докторанти:
Ева-Мария Иванова (редовно обучение, от 01.01.2021 до 01.01.2024 г.)