Андроника Мартонова

25 юли 2016

Андроника Мартонова

Андроника Мартонова
проф. д-р, заместник директор на ИИИзк
Сектор Екранни изкуства. История, теория и естетика на азиатското кино; Визуална култура на Източна, Югоизточна, Южна и Централна Азия; Съвременни постижения на игралното, документалното и анимационното кино на Азия; Архивистика; Нямо кино на Азия; Традиционни азиатски изкуства; Кино на азиатските диаспори в Западния свят; България, екранът и междукултурните комуникации с Изтока в различни исторически периоди.
 

https://www.researchgate.net/profile/Andronika-Martonova
https://orcid.org/0000-0002-5304-4408
ResearcherID: AAR-7850-2021
Scopus Author ID: 57217587315
 
Професор (2023) – щатна академична длъжност, заета след конкурс
Доцент (2012) – щатна академична длъжност, заета след конкурс
Главен асистент (Научен сътрудник І степен) – 2009
Главен асистент (Научен сътрудник ІІ степен)  – 2006
Научно-образователна степен Доктор (PhD) – 2006 към Сектор Екранни изкуства на ИИИзк. Тема на доктората: „Киното на Далечния Изток: жанрово-повествователни структури и културно-естетически взаимодействия (края на ХХ и началото на ХХІ мек)“ с научен ръководител проф. д.изк. Александър Янакиев
 
2008 – Магистър – Източноазиатско културознание, към СУ „Св. Климент Охридски“, ЦИЕК, специалност „Кореистика“. „Интерпретации на древния театрален трактат Натяшастра и традиционната индийска поетика в индийския филм „Девдас“ с дипломен ръководител доц. д-р Галина Русева-Соколова
2001 – Магистър – Кинознание, към НАТФИЗ „Кр. Сарафов“. „Екранизациите на Акира Куросава. Интерпретативни принципи“ с дипломен ръководител проф.д.изк. Вера Найденова
 
Година на постъпване в ИИИзк

От 2006 г. заема щатна длъжност в сектор Екранни изкуства, след проведен и издържан конкурс за главен асистент (научен сътрудник І степен). Преди това от 2001 г. е редовен докторант към сектора.
 
Публикации – автор на повече от 170 научни и научно-популярни статии и студии в областта на кинознанието.

Монографии:
 
Мартонова, А. Между миграция и уседналост: екзотичният друг и новото българско кино (Към културологичните полета на идентичността, различието и дискурса Свой/Чужд). София, Институт за изследване на изкуствата, БАН, 2021, 230 с., ISBN:978-619-7619-08-9
Мартонова, А. Йероглифът на киното (Естетика и смисъл във филмите на Източна Азия). Панорама, София, 2007, 245 с. ISBN 978 954 9655 31 5

Представителни участия в конференции
Участия с доклади в над 80 конференции у нас и в чужбина – Румъния, Турция, Гърция, Сърбия, Китай, Казахстан, Грузия.
 
Основни области на водените лекционни курсове във ВУЗ
Гост-лектор в НАТФИЗ (от 2001 г.), в СУ „Св. Климент Охридски” (от 2007 г.) и Нов български университет (от 2019 г.). Основните ѝ курсове са „Естетика и история на азиатското кино“, „Документално кино и Азия“, „Визуална култура на Източна Азия“ и „Визуална култура на Индия и Иран“. През 2014 и 2022 г. проф. Мàртонова води майсторски класове по азиатско и българско кино в Казахстан.

Награди и номинации
2022 – Номинация за национална награда на СБФД (Съюз на Българските филмови дейци) „Васил Гендов“ за книгата „Между миграция и уседналост: екзотичният друг и новото българско кино“ – в категория теория и история на киното.
2015 и 2016 – номинация в категория „Оперативна критика” към годишните призове Българската филмова академия за публикациите в „Гласове” (http://www.glasove.com/)
2011 – Специална поощрителна награда на Център „Икуо Хираяма” (част от Музей “Пътят на коприната – Икуо Хираяма”, Япония), Посолство на Япония в България и БАН за блиц представяне на научна разработка от млад учен с тема: „Архивите говорят – Япония и японското кино на българския екран” (от началото ХХ в. – до 1930 г.).
2009 –  награда „проф. Марин Дринов” на БАН за млади учени.
2008 – награда на СБФД (Съюз на Българските филмови дейци).за най-добра книга – „Йероглифът на киното” – в категория теория и история на киното.
2007 – награда на Съюз на учените в България за високи научни постижения на докторанти, защитили през 2006 г.
 
Съпътстващи  и експертни дейности
Член е на СБФД, ФИПРЕССИ – Международна асоциация на филмовите критици (FIPRESCI), НЕТПАК – Международната асоциация за промотиране на Азиатското кино (NETPAC).
Членство в международните журита във филмовите фестивали в Сърбия, Русия, Индия, Северна Македония, Казахстан, България, Австралия, Тайланд, Полша, Франция, Белгия.