Горица Найденова

29 юли 2016

Горица Найденова

Горица Найденова
проф. д-р
сектор Музика, Етномузикология. Музика на традиционната култура, история на българската музикална фолклористика и етномузикология, хорово дело, художествена самодейност.
 

Година на постъпване в ИИИзк
1994

Публикации
Найденова, Горица. Година, живот, история. Битие и разпад на една традиционна култура през погледа на етномузиколога. София: Институт за изкуствознание, 2006, 315 с., 16 с. илюстрации. ISBN-10: 954-8594-02-1, ISBN-13: 978-954-8594-02-8.
Найденова, Горица. От философия до фолклористика. Непознатият Стоян Джуджев  София: Марс 09, 2013, 356 с. ISBN 978-954-292-51-63
Найденова, Горица. Музикалнофолклорните диалекти на Елена Стоин в звук. София: Институт за изследване на изкуствата, специално издание на „Българско музикознание“, 2015, 138 с., с компактдиск. ISBN 978-954-8594-56-1
Найденова, Горица (съст. и ред.). Вечно ще пее и спори… Документално-мемоарен сборник за Васил Арнаудов. София: Et cetera, 2003, 328 стр., 16 стр. илюстрации, с компактдиск.

Основни области на водените лекционни курсове във ВУЗ
Етномузикология, музикален фолклор – НМА „Проф. Панчо Владигеров“