Деян Статулов

4 авг 2016

Деян Статулов

Деян Статулов
гл. ас. д-р
сектор Екранни изкуства. История и историография на българското кино; Филмова индустрия, разпространение и показ на филми; Диференциран показ и фестивали; История на западноевропейското и американско кино; Работата на актьора в киното.
 

Деян Статулов е главен асистент в сектор Екранни изкуства от март 2016 г.
Публикации:
Статулов, Д. Соцреализмът като предпоставка за налагане на цензура в българското игрално кино. Млада наука за изкуствата, С., 2010, ISBN 978-954-8177-51-1
Статулов, Д. ГЛАВЛИТ и неговата роля в българското кино. Изкуствоведски четения, С., 2011, ISSN1313-2342
Copy/Paste: „Кратко слънце“. Изкуствоведски четения, С., 2012, ISSN1313-2342
Статулов, Д. Институционални зависимости и цензурна траектория в българското игрално кино (1944-1989), Проблеми на изкуството, С., 3/2012 , ISSN 0032-9371 
Статулов, Д. Диференцираният филмов показ и пазарът, Изкуствата, пазарът, публиките, С., 2013,  ISΒN 978-954-8594-44-8 
Статулов, Д. Право на цензура. Авторство и интелектуална собственост в екранните изкуства, С., 2014, ISΒN 978-954-8594-50-9 
Статулов, Д. Профилактика и цензура. Ролята на държавна сигурност и случаят „Една жена на 33” Проблеми на изкуството, С., 3/2015, ISSN 0032-9371 
Участия в конференции:
Статулов, Д. Идеологическата цензура в българското кино. Исторически извори. Методология на тяхното използване, доклад,  Младежки форум по интердисциплинарни изследвания, СУ „Св. Климент Охридски”, София, 2011
Статулов, Д. Случаят „Една жена на 33”, доклад, Научна конференция Изкуствоведски четения 2013
Статулов, Д. Съвременния критик на киното в България,  доклад, Научна конференция „Българското кино – 100 години след началото”, НАТФИЗ, 2015
Статулов, Д. Дишай и неговото дисидентско битие,  доклад, Научна конференция Изкуствоведски четения 2015
Статулов, Д. Закъснелите премиери. Контекст и обществен резонанс, доклад, Научна конференция Изкуствоведски четения 2016
 Лекционни курсове във ВУЗ:
СУ „Св. Климент Охридски”, Факултет по журналистика и масова комуникация , Продуцентство и креативна индустрия
Обучение на докторанти (по желание)
Награди:
Втора награда на Конкурса за млади изследователи „100 години българско кино – факти, практики, рефлексии, Института за изследване на изкуствата 2015.
Съпътстващи дейности:
Режисьор и ръководител на детска и младежка театрална школа „Фантазия” към НЧ „Слънце – 1879” – гр. Ихтиман