Ирина Генова

25 юли 2016

Ирина Генова

Ирина Генова
проф. д-р
сектор Изобразителни изкуства, Ново българско изкуство. Модерно изкуство в България и в Югоизточна Европа; съвременни художествени практики; визуални изследвания; графика и типография; историзиране на изкуството и критически практики в модерната епоха и съвременността.
 

2011 – професор в Института за изследване на изкуствата
2011 – конкурс за професор на НБУ
2004 – Нов български университет – с конкурс за доцент на НБУ
1999 –  Институт по изкуствознания, БАН – след процедура за хабилитация при ВАК, назначена за ст.н.с. ІІ ст.
1989 –  Институт по изкуствознания, БАН – с конкурс за научен сътрудник
1985 – спечелен конкурс за редовна докторантура в Института по изкуствознание, БАН
 
Специализации
През последните години е специализирала в Университета във Флоренция / UniversitàdegliStudi di Firenze (2012); Централния институт по история на изкуството, Мюнхен / ZentralinstitutfürKunstgeschichte, Munich(2009); Националния институт по история на изкуството, Париж / National Institute of ArtHistory (INHA), Paris (2005); Колежа Нова Европа, Букурещ / New Europe College, Bucharest(2004) и др.
 
Година на постъпване в ИИИзк
1989 г.
 
Публикации
Книги:
ModernArtinBulgaria: FirstHistoriesandPresentNarrativesbeyondtheParadigm of Modernity(inEnglish), Sofia 2013
Модерното изкуство в България: ранни истории и съвременни наративи отвъд парадигмата на модерността; София 2011
Tempusfugit. За съвременното изкуство и визуалния образ / Tempusfugit. OnContemporaryArtandVisualImage (на български и на английски език),София 2007
Модернизми и модерност – (Не)Възможност за историзиране/ ModernismsandModernity – (Im)PossibilityforHistoricising(на българскии на английскиезик), София 2004.
Статии в сборници и поредици след 2010 г., избрани:
L’idée d’expressionnisme dans les pages de la revue et de l’almanach bulgare „Vezni” – In: Les migrations fauves – La diffusion du fauvisme et des expressionnismes en Europe centrale et orientale. Valérie Dupont et Sophie Barthélémy (sous la dir.) Editions Universitaires de Dijon, Dijon 2012, p. 113-119.
Historizing Modern Аrt: The “Difficult” Names. In: Europa! Europa? The avant-garde, Modernism and the Fate of a Continent. Ed. by Sasha Bru, J. Baetens, B. Hjartarson, P. Nicholls, T. Orum, H. VanderBerg. De Gruyter, Berlin, 2010, pp. 283-295.
 
Представителни научни проекти (от последните години):
Участие в проект: Българският ХХ век в изкуствата и културата. Ръководител на проекта проф. д.изк. Клер Леви. Базова организация – Институт за изследване на изкуствата, БАН. Източници на финансиране – НФНИ. Продължителност: от декември 2014 до декември 2016 г.
 
Представителни участия в конференции или кратка обобщена информация
През последните години участва в множество научни форуми в България и в чужбина, сред които:Международен уъркшоп: NationalismandCosmopolitanisminAvant-GardandModernism: TheImpact of WWI,ноември 2014 г. Прага; TheFourthBi-AnnualConference of ЕАМ (Европейска мрежа за изследване на авангарда и модернизма),август 2014 г., Хелзинки;Международен колоквиум: SymbolismeetesthétiquesmodernesdanslesBalkans : réexamen(s) critique(s),ноември 2013, Париж;Международен симпозиум: TheEuropeanartisticavant-garde c. 1910-1930: formation, networksandtrans-nationalstratedies,септември 2013, Стокхолм;Международна конференция: ArtHistoryandHumanitiesintheRegion – PresentState-of-artandPerspectivesinEducationandScientificResearch, януари 2013, Загреб; TheThirdBi-AnnualConference of ЕАМ, септември 2012, Кент, Кентърбъри; Международната конференция “New Histories of ModernArt: TheEasternEuropeanAvant-Gardes”, февруари 2010, Чикаго.
 
Основни области на водените лекционни курсове във ВУЗ
Води лекционни курсове в областта на модерното изкуство в България и в Югоизточна Европа, както и по съвременни художествени практики и визуална култура.
 
Обучение на докторанти
От докторант(к)ите, работили под нейно ръководство, една е защитила докторската си теза в Института по изкуствознание (сега Институт за изследване на изкуствата), една (в съвместно ръководство с проф. Андрей Даниел) – в Националната художествена академия и двама – в Нов български университет.
Награди (по желание)
 
Съпътстващи дейности
Сред курираните от нея изложби са: Николай Дюлгеров. Множествената художествена идентичност, Рим – Торино – София 2008-2010 и Лица на модернизма. Живопис от България, Гърция и Румъния, Букурещ – София – Атина 2009-2010 (българската колекция).