Йоана Спасова-Дикова

27 юли 2016

Йоана Спасова-Дикова

Йоана Спасова-Дикова
проф. д-р, директор на ИИИзк от 9 ноември 2022 г.
сектор Екранни изкуства. Актьорски тренингови системи, режисьорско изкуство, български театър, руски театър, западно-европейски театър, театрална критика, театър на социализма, постмодраматичен театър, театрална антропология, театрална семиотика и комуникация, реторика, техника на говора, сценична реч, арт мениджмънт, пърформанс теория, сценични изкуства в дигиталната епоха, нови технологии и сценични изкуства, зрителско възприятие, театър за деца, театър и образование.
 

1986 – Магистър по актьорско изкуство. НАТФИЗ "Кр. Сарафов"
1986-1988 – Актриса. МДТ "Константин Кисимов" – Велико Търново
1992 – Магистър по театрознание. Санкт-Петербургски държавен институт за театър, музика и кинематография, Русия
1992 – Онс „доктор“. Санкт-Петербургски държавен институт за театър, музика и кинематография, Русия.
1993 – Научен сътрудник (след спечелен конкурс) в Институт за изкуствознание
2006 – Старши научен сътрудник (доцент)
2008 – 2013 – Научен секретар на ИИИзк
2013 – 2021 Научен секретар на направления „Културно-историческо наследство и национална идентичност” и „Човек и общество” – БАН
2017 – Професор
 
Специализации
септ. 2005 – февр. 2006 Viewing the Theatre Audiences – NIAS, Mellon стипендия,  Васенаар, Холандия
март – апр. 1997 Theatre Iconography – NIAS (Холандски институт за научни изследвания), Васенаар, Холандия
септ. – окт. 1994 Drama as Language – "Сейнт Хилда Колидж" – Оксфорд, Великобритания
 
Година на постъпване в ИИИзк
1993 – Научен сътрудник (след спечелен конкурс) в Институт за изкуствознание – виж по-горе

Публикации
За две актьорски съзвездия. Камея, 2004
История на българския театър, т. IV: Българският театър между двете световни войни на ХХ век. Колектив, ИИИзк, 2011
Мелпомена зад желязната завеса. Народен театър: канони и съпротиви. Камея, 2015
Универсален енциклопедичен речник, т. 1 и т. 2. ИК Свидас, 1999, 2003
Енциклопедия на българския театър. Труд, 2005
Fantastic Creatures in Performative Arts. Études balkaniques, № 1, 2016: 41–62
Тенденции болгарского театра 1950–1960-х годов. Сб. Болгарское искусство ХХ века, Москва: ГИИ, 2015: 115 – 132
Communicating Posthuman Bodies in Contemporary Performing Arts. New Literary Hybrids in the Age of Multimedia Expression. Crossing Borders, Crossing Genres, John Benjamins B. V., 2014: 271–289
Das Theaterplakat als Medium zwischen Theater und Gessellschaft: Die Plakate von Stephan Despodov. Zeitschrift fur Semiotik, Band 20, Heft 3-4, 1998: 317-340
Представителни научни проекти (по желание) (до 300 знака)
Literature and Multimedia in late 20th and 21st Century Europe. 2011-2015
Български арт архиви. Ресурси и технологии на изследване. БААРТИ 1-3. ФНИ-МОН.  2006-2016
Българският ХХ век в изкуствата и културата. ФНИ-МОН, 2014-2017
 
Представителни участия в конференции или кратка обобщена информация
Участвала с доклади в различни международни научни форуми в  България, Великобритания, Германия, Гърция, Индонезия, Италия, Норвегия, Русия, Сърбия, Франция, Холандия, Хърватия.
Основни области на водените лекционни курсове във ВУЗ (по желание) (до 350 знака)
Сценична реч, Театър: теория, история, критика (СУ), Театрална семиотика и комуникация (НБУ), European Theories of Acting from Ancient Greece until Present Days,  Audience Reception in Theatre (Театрален институт – Амстердамски университет), Театрознание и театрален мениджмънт, Модели и практики на световни форуми на изкуствата и културата (УниБИТ).
***
 Награди
Награда „Икар 2015“ на САБ за критически текст за книгата “Мелпомена зад желязната завеса. Народен театър: канони и съпротиви“. Част I, Камея, 2015
Номинация за „Икар 2014“ на САБ за критически текст за студията Communicating Posthuman Bodies in Contemporary Performing Arts. New Literary Hybrids in the Age of Multimedia Expression. Crossing borders, crossing genres, John Benjamins B. V., 2014
Награда „Икар 2011” на САБ за критически текст за „История на български театър. Българският театър между двете световни войни на ХХ век”. Том 4. (В колектив) ИИИзк, 2011

Съпътстващи дейности
Превод на научни и художествени текстове от и на английски и руски език
Експерт към НАОА
Национален експерт по програма ERIH PLUS, NSD
Член на NIAS, Холандия