Day

ноември 12, 2020

ISSN: 0032-9371
Брой: 3
Година: 2020
Категория: Проблеми на изкуството

ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВОТО 3/2020

The Architecture of the Theatre Experience. Jerzy Gurawski‘s Collaboration with Jerzy Grotowski Театърът в България: акценти Танзимат и театър в Османската империя....
Виж още